Aanpak

Hoe pakt KidsKoots het aan?
Praten, luisteren, spelen, oefeningen doen, tips geven. Dat is wat gebeurt als kind en Kidskoots samen zijn. Maar: ieder kind is anders. Daarom is er geen standaard formule. In ontspannen gesprekken - het coachingtraject - brengen we eerst het probleem en zijn oorzaken in kaart. Daarna gaan we werken aan een oplossing. We proberen alle belemmeringen weg te nemen.

Het ontdekken van de eigen kwaliteiten, zelfinzicht, zelfvertrouwen, maar ook het nemen van eigen verantwoordelijkheid; het zijn allemaal factoren die een positieve verandering teweeg kunnen brengen. ‘KidsKootsing’ is een aanpak waarbij kind, ouders en de leerkracht samen curatief werken aan een oplossing.

KidsKoots biedt coachingtrajecten voor kinderen, ouders en leerkrachten. Daarnaast hebben we trainingen voor het verbeteren van sociale vaardigheden.