Leerkrachtcoaching

Coaching van leerkrachten bij de begeleiding/aanpak van een bepaalde leerling of een groep leerlingen.

  • Heeft u als leerkracht vragen over de aanpak van uw groep?

  • Hebt u vragen over de aanpak van een bepaalde leerling?

  • Wilt u uw interactie met een groep kinderen verbeteren?

  • Wilt u vaardiger worden in het managen van uw groep?

  • Wilt u uw persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) goede invulling geven door een individuele training te volgen?

  • Heeft u, als team van leerkrachten, behoefte aan een groepstraining waardoor u bijvoorbeeld een sociale vaardigheidstraining in de klas kunt opzetten?

  • KidsKoots Marleen kan u helpen.

Leerkrachtcoachtraject

Tijdens een individueel traject leert u stapsgewijs uw vaardigheden verder te ontwikkelen. Door middel van School Video Interactie Begeleiding wordt u zich als leerkracht bewust van uw eigen handelen en het effect hiervan op een groep kinderen of op het individuele kind. Door stapsgewijs met de leervraag aan de slag te gaan, kunt u uw vaardigheden verder ontwikkelen.