Kind-ouder-leerkracht-coach

Leerkrachtcoaching
Coaching van leerkrachten bij de begeleiding/aanpak van een bepaalde leerling of een groep leerlingen.

  • Heeft u als leerkracht vragen over de aanpak van uw groep?
  • Hebt u vragen over de aanpak van een bepaalde leerling?
  • Wilt u uw interactie met een groep kinderen verbeteren?
  • Wilt u vaardiger worden in het managen van uw groep?
  • Wilt u uw persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) goede invulling geven door een individuele training te volgen?
  • Heeft u, als team van leerkrachten, behoefte aan een workshop om het coachen op school en in de klas meer vorm te geven?

KidsKoots Marleen kan u helpen!

Leerkrachtcoachtraject
Tijdens een individueel traject leert u stapsgewijs uw vaardigheden verder te ontwikkelen. Door middel van coaching wordt u zich als leerkracht bewust van uw eigen handelen en het effect hiervan op een groep kinderen of op het individuele kind. Door stapsgewijs met de leervraag aan de slag te gaan, kunt u uw vaardigheden verder ontwikkelen.

Als team kunt u een workshop volgen bij Kidskoots Marleen gericht op het coachen van kinderen en leerkrachten, geheel op maat voor uw team. 

T  06 208 868 45 |  info@kidskootsmarleen.nl   |  Volg Kidskoots Marleen op

T  06 208 868 45
info@kidskootsmarleen.nl
Volg Kidskoots Marleen op