Kind-ouder-leerkracht-coach

Oudercoaching
Coaching van ouders tijdens de opvoeding en ontwikkeling van hun kind(eren).

  • Vindt u het moeilijk om uw kind te stimuleren in de ontwikkeling?
  • Wilt u uw kind thuis zo goed mogelijk begeleiden als er een probleem is?
  • Kost het u moeite goed om te gaan met de boze buien van uw kind?
  • Lukt het u niet om regels en afspraken met uw kind te maken?
  • Worstelt u met de pubertijd van uw kind?
  • Of hebt u twijfels over de opvoeding en ontwikkeling, andere vragen over uw kind?


KidsKoots Marleen kan uw kind helpen!

Oudercoachtraject
We brengen het probleem samen met u in kaart. We proberen te ontdekken wat de oorzaken kunnen zijn. Pratend en coachend gaan we daarna samen op zoek naar oplossingsmogelijkheden. Belangrijk hierbij is dat u inziet dat deze mogelijkheden haalbaar zijn, dat u het wilt uitproberen. Uw eigen talenten vormen het uitgangspunt voor onze aanpak! Stapsgewijs gaat u aan de slag. De oudercoaching van Kidskoots Marleen is dus helemaal op maat voor u; een specifieke benadering voor uw probleem.

T  06 208 868 45 |  info@kidskootsmarleen.nl   |  Volg Kidskoots Marleen op

T  06 208 868 45
info@kidskootsmarleen.nl
Volg Kidskoots Marleen op